Giải pháp thi công chống thấm cho thành bể ngoài ( bê tông ) bằng chống thấm gốc bitum

Eco BituKote là sản phẩm chống thấm gốc bitum, khi khô có màu đen sậm, dùng cho bề mặt bê tông như : thành ngoài bể, sàn mái, seno, nhà vệ sinh, lớp lót cho màng…. Là sản phẩm gốc bitum nên cần lớp bảo vệ, không lộ thiên.
blank
Quy trình thi công :

  • Pha trộn sản phẩm theo đúng kỹ thuật : sử dụng máy trộn đảo đều 3-5 phút
  • Sử dụng chổi, rulo tiến hành thi công sản phẩm bitum
  • Thi công 3 lớp, mỗi lớp cách nhau 2-4 giờ, định mức 0.3-0.4kg/m2/lớp

Đối với khu vực thành bể đứng : khi thi công lớp thứ 3 còn ướt, tiến hành rắc cát lên để tạo nhám bề mặt cho quá trình thi công trát bảo vệ được tiến hành thuận tiện

blank

Giải pháp liên quan

Scroll to Top