Sản phẩm cho sàn

 • Eco BituKote

  Sản phẩm bitum nhũ tương gốc nước có màu nâu đậm, khi hoàn thiện trở thành lớp màng đen.

 • blank

  Eco Rainkote Acrylic

  Sơn chống thấm 1 thành phần gốc Acrylic dạng lỏng

 • blank

  EcoLastic

  Chống thấm 2 thành phần gốc xi măng

 • blank

  Ecolastic Smart

  Chống thấm 2 thành phần gốc xi măng cải tiến

 • blank

  EcoSeal

  Chống thấm 1 thành phần gốc xi măng dạng thẩm thấu tinh thể

Scroll to Top